BIZTONSÁGOS INTERNET NAP 2019.02.05.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat felkérésére hatóságok, informatikai cégek, civil szervezetek és gyerekek fogtak össze, hogy a Biztonságos Internet Nap alkalmából felhívják a figyelmet a biztonságosabb és jobb internetezés fontosságára és alapvető szabályaira.

sid2019/3

(Fotó: Gordon Eszter)

A Biztonságos Internet Napot (Safer Internet Day – SID) az Európai Unió Safer Internet Program akciótervének keretein belül ma már a világon több mint 100 országban – köztük az Európai Unió minden tagállamában –, minden év februárjának első keddjén, ugyanazon a napon rendezik meg.

A SID része annak a globális kampánynak, amelynek célja, hogy az online technológiák és mobil eszközök felelős és biztonságosabb használatára ösztönözzön. Ezen a napon a szakemberek világszerte felhívják a figyelmet az internet előnyeire és veszélyeire is, így a zaklatásra, a gyermekpornográfiára és egyéb illegális és káros tartalmakra, ugyanakkor tájékoztatják a gyermekeket, szülőket, pedagógusokat és döntéshozókat a problémákról és azok lehetséges kezeléséről.

A Gyermekmentő Szolgálat ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy az internet korunk egyik nagy és hasznos találmánya, amely szinte mindenkinek megkönnyíti, szórakoztatóbbá és hatékonyabbá teszi az életét. Az internethasználók 1-2 százaléka azonban rendszeresen visszaél a világháló nyújtotta lehetőségekkel, ezt a problémát kell tudni kezelni egyéni, intézményes, hatósági és globális szinten is.

sid2019/8

Az utóbbi években a „biztonságosabb” helyett a „jobb” internet létrehozására került a hangsúly. Ezért idén is a SID közös felelősségünkre fókuszál: mindannyiunk dolga, hogy az internetet egy jobb hellyé tegyük a magunk és egymás, de különösen a fiatalok számára. Ezért is lett 2019-ben a SID szlogenje: Együtt egy jobb internetért!

A Safer Internet Day (SID) – Biztonságos Internet Nap hazai programjai:

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ), az EU SIP-programjának hazai konzorciumvezetője figyelemfelkeltő eseményt szervezett erre a napra, amelyen szakemberek, döntéshozók, pedagógusok, gyerekek, a sajtó, illetve a téma iránt érdeklődők vettek részt. A rendezők hazai intézményeket, gyermekvédelmi szakembereket, játékszakértőket, webes biztonsági szakembereket, távközlési cégeket, internetszolgáltatókat, non-profit szervezeteket, multinacionális cégek képviselőit is meghívták az eseményre.

A téma szakértői megvitatták, hogy a fiatalok online tevékenységében mi a példaértékű, mi a hasznos, és mi nagyon káros. Tapasztalatokat cseréltek, ötleteket adtak egymásnak a krízishelyzetek megoldására.

A SID budapesti rendezvényén Kurkó Zsuzsánnaa  Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Safer Internet Program projektkoordinátora köszöntötte a résztvevőket, és elmondta, hogy mára tradícióvá vált a Safer Internet Day, vagyis a Biztonságos Internet Nap. Kiemelte, a nap célja, hogy felhívják a figyelmet az internet helyes használatának fontosságára, és arra, hogy ennek elsajátítása mindannyiunk közös felelőssége. Ugyanilyen fontos, hogy akárcsak a valós életben, az internet virtuális, arctalan tereiben is tiszteljük egymást.  Megköszönte a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek, hogy a rendezvény számára a helyszínt biztosította.

Kurkó Zsuzsánna beszélt a SIP 2018-as eredményeiről is. A Program oktatói tavaly összesen több mint 35 ezer felhasználóhoz jutottak el oktatásaikkal, foglalkozásaikkal, rendezvényeikkel. Továbbá bejelentette, hogy 2019-től a Program keretében a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fogja működtetni a hotline forródrótot is, melynek biztonságosságát és hatékonyságát az INHOPE nemzetközi szervezethez való sikeres csatlakozás fogja biztosítani.

Idén még több érdekességgel is készültek a szervezők. Két kerekasztal-beszélgetéssel és egy internetbiztonsági élő könyvtárral is, melybe olyan területekről hívtak meg szakértőket, mint a kiberbiztonság, lelkisegély-vonal és tanácsadás, kortársmentorálás, hogy a szereplők véleményt cseréljenek egymással, megosszák tapasztalataikat, és válaszoljanak a résztvevők kérdéseire.

Az első kerekasztal-beszélgetés címe Közös ügyünk a jobb internet, moderátora Hartai László filmrendező, médiaoktatási szakértő volt.

Beszélgetőpartnerek voltak Benedek Zsófia Youth Panel-képviselő, a 2018-as Safer Internet Fórum képviselője, Dr. Békési Fruzsina Ágnes rendőrhadnagy nyomozó, KR Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztálya, Dr. Lengyel Márk ügyvéd, Dr. Lengyel Márk Ügyvédi Iroda, Steigervald Krisztián generációkutató és Táler Orsolya ügyvezető, Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány.

sid2019/2

sid2019/5

A beszélgetés végén a résztvevők arra a következtetésre jutottak, hogy fontos a segítségkérés, bárkitől segítséget lehet és kell is kérni, szülőtől, tanártól, kortárstól, még akkor is, ha valaki az adott pillanatban úgy érzi, hogy problémáját senki sem fogja tudni megoldani. Nagyon fontos a bizalom kérdése is. Az áldozatok csak akkor nyílnak meg és kérnek segítséget, ha érzik a bizalmat. Sosem szabad az áldozatot hibáztatni azért, ami történt vele.

A második kerekasztal-beszélgetés a Digitális körkép jó tanácsok témakörben zajlott, moderátora dr. Krasznay Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, az egyetem Kiberbiztonsági Akadémiájának programigazgatója volt.

Beszélgetőpartnerei voltak  Hittner- Horváth Veronika startup-vállalkozó, Mongo applikáció, Berg Judit író, Drifter- A darknet árnyékában, Fodor Bernadett Yelon programvezető, Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány és Bátor Anikó projektmenedzser, BOOKR Kids online mesetár.

sid2019/10

A beszélgetés egyik kérdése az volt, hogy kinek a feladata a családban, hogy felvilágosítsa a gyereket az internet helyes használatáról? A résztvevők egyetértettek abban, hogy ez közös feladat, nem csak a nőknek, az anyáknak kell benne részt venni, hanem ugyanolyan fontos a férfiak, az apák szerepe is.  A családnak közösen kell megoldani ezt a feladatot.

Beszélgetni kell a gyerekekkel, figyelni kell rájuk. A beszélgetés résztvevői által kínált módszerek és eszközök pedig éppen ebben nyújtanak segítséget: összekötik a szülőket a gyerekekkel. A gyerekek pedig hálásak azért, ha figyelnek rájuk.  A beszélgetés zárszava az volt, hogy sürgősen el kell kezdeni a szülők, különösen az anyák internetoktatását.

Az élőkönyvtár – Live Library – szakértői és témái:

1Youth Panel csapat képviselői a SIP Youth Panel csapatának aktív tagjaitól a "Fiatalok a világhálón" című beszélgetés keretében lehetett kérdezni. Benedek Zsófia képviselte Magyarországot 2018-ban Brüsszelben, a Youth Panel konferencián.

2,Táler Orsolya, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány ügyvezetőjével a "Lelki társ" témakört érintő kérdésekről lehetett beszélgetni.

3Dr. Krasznay Csaba NKE adjunktusával, az egyetem Kiberbiztonsági Akadémiájának programigazgatójával a kiberbiztonságról lehetett beszélgetni.

A beszélgetések mellett az érdeklődők kipróbálhatták az Óriás Lájkvadász társasjátékot is, a SIP-oktatók és a Program Youth Panel csapatának vezetésével.

sid2019/9

A Safer Internet Program (SIP) magyarországi konzorciuma a 2019-es Biztonságos Internet Nap alkalmából videópályázatot is hirdetett hazai általános és középiskolások számára, egy maximum háromperces kisfilm elkészítésére.  A videópályázattal a fiatal felhasználókat szerették volna aktív fellépésre buzdítani, hogy a közösségi tér lehetőségeit és előnyeit kihasználva valós problémákra bátran merjenek reagálni, hasonlóan az influencerekhez. A beérkezett kisfilmeket szakmai zsűri értékelte. A pályázatra több mint 50 munka érkezett be az ország minden területéről. A legkreatívabb és legötletesebb alkotásokat felső tagozatos általános iskolások adták be.

A zsűri a döntését szakmai szempontokra alapozta (tartalom, technikai megoldások, kreativitás, tudatosság megjelenítése, időkeret és a szoftver adta lehetőségek kihasználása stb.), emellett figyelembe vette, hogy a pályamunka egyéni vagy csoportos alkotás volt-e, és hogy mennyi munkát fektettek bele az alkotók. A zsűri egy-egy kategóriában nem osztott ki minden díjat, minden kategóriában csak a legjobbakat díjazták.

A szervezők a három kategóriában összesen 360 000 Ft pénzdíjat osztott ki.

A videópályázat díjazottjai:

Általános iskola alsó tagozat

  1. Szeverényi Attila DánielJózsef Attila Általános Iskola, Szigetszentmiklós
  2. Koplányi Emma, Fabriczius József Általános Iskola, Veresegyház
  3. Béke Zoltán Ákos, Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Debrecen

sid2019/14

(A fotón Szeverényi Attila Dániel, az általános iskola alsó tagozatos kategória nyertese látható Kurkó Zsuzsannával a Safer Internet Program projekt koordinátorával) 

Általános iskola felső tagozat:

  1. Peresztegi Hannakerületi Móra Ferenc Általános IskolaBudapest
  2. Cserkuti Péter, Török Ignác Gimnázium, Gödöllő
  3. László Ferdinánd, Szabó Márk, Tóth Patrik, Harmat Általános Iskola, Budapest

sid2019/17

(A fotón Peresztegi Hanna, az általános iskola felső tagozatos kategória nyertese látható Kurkó Zsuzsannával a Safer Internet Program projekt koordinátorával) 

Középiskola:

  1. Kiss Ferenc Mátyás, SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Szeged
  2. Toldi Bálint, Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
  3. Havrylová Alexandra, Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Budapest

sid2019/20

(A fotón Kiss Ferenc Mátyás, a középiskola kategória nyertese látható Kurkó Zsuzsannával a Safer Internet Program projekt koordinátorával) 

A nyerteseknek ezúton is gratulálunk!

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat az európai Safer Internet Programban (SIP) tudatosság-növelő központként és konzorciumvezetőként a gyermekek, szülők és tanárok felvilágosítását, a program népszerűsítését tűzte ki célul. Szeretnénk elérni, hogy az országban minél több internethasználó böngészhessen biztonságos körülmények között, illetve, hogy probléma esetén az érintettek tudják, kihez fordulhatnak. Célunk, hogy egyszerre hívjuk fel a figyelmet az interneten leselkedő veszélyekre, és teremtsük meg azok orvoslásának, illetve a segítségnyújtás lehetőségét.

Szervezetünk 2019-től működteti a hotlinet is, ahol a felhasználók bejelenthetik a káros és illegális tartamlakat. www.biztonsagosinternet.hu

Korábbi cikkek

Véget ért a 20. Biztonságos Internet Nap/Safer Internet Day. A Gyermekmentő Szolgálat különleges, internetbiztonsággal kapcsolatos programokat szervezett.

Nyertél már valaha azzal, hogy okosan internetezel? Most itt a lehetőség!

Az elmúlt években arra kértünk Titeket, hogy hívjátok fel társaitok figyelmét a biztonságos internethasználatra, és váljatok az „internet ászaivá”. A mostani pályázatunkban arra buzdítunk Titeket, hogy mutassátok meg - a biztonságos internethasználat szabályait betartva -, milyen hasznos dolgokra használható a világháló és hogyan segíthet a mindennapokban.

1 2 >>
Káros tartalmat talált az interneten?
Bejelentem!
Better Internet for Kids

Better Internet for Kids

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL 2014-BEN INDÍTOTT PROGRAMBAN AZ EURÓPAI ISKOLAHÁLÓZAT (EUN) ÉS AZ INTERNET HOTLINE-OK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE (INHOPE) MŰKÖDÖTT EGYÜTT 11 ORSZÁG 24 SZERVEZETÉVEL.

Támogatóink