A NEMZETKÖZI GYERMEKMENTŐ SZOLGÁLAT IRÁNYELVEI AZ ISKOLAI TÁVOKTATÁSHOZ, A GYERMEKEK, A PEDAGÓGUSOK ÉS AZ ISKOLÁK SZÁMÁRA.

A NEMZETKÖZI GYERMEKMENTŐ SZOLGÁLAT IRÁNYELVEI AZ ISKOLAI TÁVOKTATÁSHOZ, A GYERMEKEK, A PEDAGÓGUSOK ÉS AZ ISKOLÁK SZÁMÁRA.

A gyermekek vonatkozásában a korábban sokszor emlegetett adatvédelem kérdése újra terítékre kerül, sőt mi több, a távoktatás miatt a gyermekekre vonatkozó adatvédelem még fontosabb, mint korábban.

Az online otthonoktatás rengeteg, a felhasználók számára kevésbé ismert tartalommegosztót, platformot tett oktatási eszközzé. Ezeknek a mindennapos használata szinte elkerülhetetlen, itt hang- és képüzenetekben üzennek a pedagógusok a gyerekeknek, különböző fiókokkal regisztrálnak, a gyerekek fotókat, videókat készítenek az iskola felszólítására, és küldenek társaiknak, pedagógusaiknak. De mi lesz így a megosztott személyes adatokkal?

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, mint az Európai Unió Safer Internet Programjának magyarországi konzorciumvezetője irányelveket fogalmaz meg az iskolai távoktatáshoz, a gyermekek, pedagógusok és iskolák számára:

kislanyadat.jpg

 1. A távoktatás semmit nem módosít az internet használatának jogi szabályozásán. Vagyis az iskola és a pedagógusok kötelesek a gyerekek személyiségi jogait tiszteletben tartani és védeni, a gyerekek személyes adatait ennek szellemében kezelni.
 2. A pedagógusnak jogában áll a tanulóktól a tanulással összefüggő adatokat kérni, velük dolgozatokat íratni a távoktatás keretén belül. Ugyanakkor a gyerekek által beküldött anyagokat rövid időn belül írásban kell értékelniük, majd törölniük kell azokat a saját, vagy az iskola számítógépéről. Fokozottan vonatkozik ez a törlési kötelezettség a gyermekeket megjelenítő videókra.
 3. A tanulókkal kapcsolatos személyes adatok kezelésére továbbra is csak célhoz kötötten, az oktatás érdekében van lehetőség. A pedagógusokat a tanulókkal kapcsolatosan a távoktatás körülményei között is változatlanul terheli a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott titoktartási kötelezettség.
 4. Az iskolának és a pedagógusoknak szigorúan figyelniük kell arra, hogy az általuk használt informatikai eszközök biztonsága megfelelő szintű legyen, és ne veszélyeztessék az ezeken tárolt személyes adatok biztonságát és a távolléti oktatás rendelkezésre állását.
 5. A távoktatás elsősorban interaktív tanórákat jelent, ahol a gyerekek és a pedagógusok között a használt platformon kölcsönös kapcsolat alakul ki. A házi feladatok egyszerű kiosztása és a beküldött anyagok leosztályozása még nem távoktatás.
 6. Az iskola és a pedagógusok ezért olyan interaktív platformokat használjanak, amelyek a gyerekek számára könnyen elérhetőek és kezelhetőek. Ezek használatát világosan el kell magyarázni, le kell írni a gyermekeknek és szüleiknek.
 7. A platform kialakításához szükséges, esetlegesen előforduló regisztrálási díj nem terhelhető a tanulókra, annak befizetéséről az iskola gondoskodjék.
 8. Nem kerülhet hátrányos helyzetbe az a gyermek, akinek családjában nincs, vagy nincs elegendő informatikai eszköz, és ezért nem tud a távoktatásban megfelelően részt venni. Az iskoláknak gondoskodniuk kell arról, hogy ezekkel a tanulókkal a lehetőségekhez igazodó gyakorisággal, ha más módon is, de mindenképp tartsák a kapcsolatot.
 9. Az iskoláknak – az adatvédelmi jogszabályok betartásával – fel kell mérniük és nyilván kell tartaniuk a tanulók informatikaieszköz-ellátottságát. A tanulók otthonában rendelkezésre álló informatikai eszközök mennyiségét és minőségét az iskolák összesítsék, és ezeket az összesített adatokat a tanulók neve nélkül írásban küldjék meg az iskola fenntartójának és az EMMI-nek. Erre azért van szükség, hogy a döntéshozók világos képpel rendelkezzenek a tanulók eszközellátottságáról – és ezzel a digitális oktatás valós lehetőségeiről, valamint a szükséges segítségnyújtás nagyságrendjéről is
 10. Tisztességes szabályokat kell alkotni és méltányos bánásmódot kell alkalmazni azon gyermekek esetében, akik önhibájukon kívül nem képesek szigorúan betartani a követelményeket.
 11. Ösztönözni kell a gyermekeket, hogy hajtsák végre feladataikat, és tegyenek meg mindent az ésszerűség határain belül, hogy a jelenlegi helyzetben teljes mértékben kihasználhassák az ebből származó előnyöket.
 12. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a gyermekek az életkoruknak és egyéni képességeiknek megfelelő feladatokat kapják, kihasználva a távolléti oktatás adta új lehetőségeket.
 13. Azok a kisebb vagy gyengébben felszerelt iskolák, ahol hiányzik a megfelelő informatikai háttér, szintén figyelembe kell hogy vegyék az oktatásnál a saját lehetőségeiket. Nekik a meglévő eszközeikkel kell mindazt megtenniük, ami tőlük telik, és jelezniük kell a fenntartóik felé felszereltségük hiányosságát.
 14. A távolléti digitális oktatás újszerű normákat kíván meg fenntartó, iskola, tanár, gyermek és szülő között. Az online etikett kialakítása és ismertetése a tanár és az iskola, valamint a fenntartó feladata. A szabályok betartatása viszont a gyermek, a pedagógus és a szülő közös felelőssége (figyelembe véve a gyermek korlátolt felelősségét).
 15. A kialakult helyzet mind az iskola, mind a pedagógusok, mind a gyerekek, mind a szülők számára szokatlan és nehéz. Gyors technikai váltást igényel, újfajta időbeosztást, több szülői aktivitást, fokozott önállóságot és lelkierőt és kitartást. Csak úgy lehet jól együttműködni ebben a megváltozott rendben, ha tudomásul vesszük, hogy ez mindenkit egyformán érint.

SID2021 logó

 

 

Generali pályázat

 

kérdőív

 

Káros tartalmat talált az interneten?
Bejelentem!

Előadásaink bárki számára ingyenesen megtekinthetőek a sip@gyermekmento.hu címen. Elsősorban diákok, szülők pedagógusok, szociális munkások és rendőrök számára ajánljuk a Netezz biztonságosan előadásokat!

Várjuk jelentkezését!
Better Internet for Kids

Better Internet for Kids

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL 2014-BEN INDÍTOTT PROGRAMBAN AZ EURÓPAI ISKOLAHÁLÓZAT (EUN) ÉS AZ INTERNET HOTLINE-OK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE (INHOPE) MŰKÖDÖTT EGYÜTT 11 ORSZÁG 24 SZERVEZETÉVEL.

Támogatóink