A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatkezelésre vonatkozó tájékoztatása az online oktatás időszakára

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatkezelésre vonatkozó tájékoztatása az online oktatás időszakára
Forrás: Pereszetegi Mirkó rajza

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, mint a Safer Internet Program (SIP) hazai konzorciumvezetője fontosnak tartja a gyerekek online biztonságát, így a koronavírus okozta megváltozott körülmények miatt otthoni oktatásban részt vevő gyerekek online biztonságát. Éppen ezért a gyermekek vonatkozásában a korábban sokszor emlegetett adatvédelem kérdése újra terítékre kerül, sőt mi több, a távoktatás miatt a gyermekekre vonatkozó adatvédelem még fontosabb, mint korábban.

Az online otthonoktatás rengeteg, a felhasználók számára kevésbé ismert tartalommegosztót, platformot tett oktatási eszközzé. Ezeknek a mindennapos használata szinte elkerülhetetlen, itt hang- és képüzenetekben üzennek a pedagógusok a gyerekeknek, különböző fiókokkal regisztrálnak, a gyerekek fotókat, videókat készítenek az iskola felszólítására, és küldenek társaiknak, pedagógusaiknak. De mi lesz így a megosztott személyes adatokkal? Mi minősül személyes adatnak? Tisztában vannak-e a pedagógusok ezzel a felelősséggel, jogi következményekkel? Hogyan vigyázzunk a gyerekekre és gyerekeink adataira, biztonságára? Szükséges-e ennyi platformot használni? Minősítenünk kellene a megbízható és kevésbé megbízható platformokat. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban Hatóság) ez ügyben kiadott NAIH/2020/2888 számú állásfoglalása alapos eligazítást ad. Az alábbi linken olvasható a teljes szöveg: (https://www.naih.hu/files/Adatved_allasfoglalas_NAIH-2020-2888.pdf)

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat jelen állásfoglalásában az elmúlt 10 év saját tapasztalatát és kérdéseit is a szövegbe belefoglalja. 

A Hatóság felé a felhasználók az alábbi kérdéseket fogalmazták meg:

Kérhet- e videófelvételt egy tanár, egy iskola?

Kell-e ehhez a szülő előzetes hozzájárulása?

16 éven felüli gyermek egymaga adhat-e hozzájárulást?

Otthoni tevékenység lévén, a szülő felelőssége-e a videó és/vagy az elkészített feladatok feltöltése?

A hatóság álláspontja szerint az adatkezelés célja a köznevelési törvényben előírt közfeladat, ezért az adatkezelő az intézmény, azaz az iskola, míg az adatfeldolgozó a tanár. Tehát nem magáncélú az iskola és a tanárok adatkezelése. Mivel az intézménynek az oktatási törvény írja elő a kötelező adatkezelést, így előzetes hozzájárulás (Ptk. 2:48. § (1) bekezdés) sem szükséges. Ugyanakkor az iskola továbbra is köteles a biztonságos adatkezelésről gondoskodni.

Amennyiben feltétlenül szükséges, az iskola kérheti a videofelvételeket rögzített formában, kihangsúlyozva, hogy a gyermekek személyes adatai fokozott és különös védelemben kell hogy részesüljenek.

Egyúttal azt is kihangsúlyozza, hogy az Infotörvény, a GDPR rendelkezései és alapelvei szerint előnyben kell részesíteni az adatkezelést nem igénylő eszközök és megoldások használatát, mint például az iskolának nem átküldendő videókat, amennyiben a szülő az iskola felé történő visszaigazolást vállalja.

kislanyadat.jpg

Vajtai Adrienn rajza

A Hatóság tájékoztatásában arra is felhívta a figyelmet, hogy a GDPR 5. cikke tartalmazza azon fő alapelveket, amelyeket a személyes adatok kezelése során az adatkezelés jogalapjától függetlenül figyelembe kell venni, és amelyeknek folyamatosan érvényesülniük kell az adatkezelés során.

  • Megfelelés igazolása: az adatkezelés jogszerűségét az intézménynek utólag is bizonyítania kell tudni.
  • Adattakarékosság: csak a cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges és arányos adat gyűjtése, tárolása.
  • Korlátozott tárolhatóság: se a tanulók, se a szülők által küldött felvételek nem tárolhatóak korlátlan ideig. Jó gyakorlat az értékelés utáni vissza nem állítható törlés. Későbbi ellenőrzésre nem lehet hivatkozni további tárolás indokaként.
  • Bizalmasság és integritás: biztosítani kell, hogy jogosulatlan harmadik személy a tárolt felvételekhez ne férhessen hozzá.

A Hatóság adatbiztonsági kérdésekre is reflektált, melynek értelmében az intézmény határozhatja meg, hogy milyen eszközöket használ a távoktatás során, a gyermekek jogai különös védelmének szem előtt tartásával. Így például a Messenger vagy email helyett a gyermek (vagy a felügyeletet gyakorló szülő) saját fiókjába feltöltött (nem nyilvános), csak korlátozott ideig elérhető videó linkjének megküldését javasolja. A meghatározott idő elteltét követően a pedagógus nem férhet hozzá a videóhoz. Továbbá a Hatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy az adatkezelő intézmény vagy adatfeldolgozó pedagógus nem használhatja fel más célra, vagy nem készíthet másolatot a feltöltött videóról.

A Hatóság tájékoztatása és kialakított jogértelmezése más hatóságot, a bíróságot és az adatkezelőt nem köti, annak csak iránymutató jellege van.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat javasolja gyerekeknek és szülőknek, hogy a megváltozott körülmények miatt különösen vegyék komolyan az adatkezelés biztonságát. Sajnálatos módon látjuk, hogy a járvány miatt lényegesen nagyobb adatforgalom van a gyerekek és az iskolák között, amivel néhányan megpróbálnak visszaélni.

Budapest, 2020.április 3.

SID2021 logó

 

 

Generali pályázat

 

kérdőív

 

Káros tartalmat talált az interneten?
Bejelentem!

Előadásaink bárki számára ingyenesen megtekinthetőek a sip@gyermekmento.hu címen. Elsősorban diákok, szülők pedagógusok, szociális munkások és rendőrök számára ajánljuk a Netezz biztonságosan előadásokat!

Várjuk jelentkezését!
Better Internet for Kids

Better Internet for Kids

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL 2014-BEN INDÍTOTT PROGRAMBAN AZ EURÓPAI ISKOLAHÁLÓZAT (EUN) ÉS AZ INTERNET HOTLINE-OK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE (INHOPE) MŰKÖDÖTT EGYÜTT 11 ORSZÁG 24 SZERVEZETÉVEL.

Támogatóink