A nemzetközi gyermekmentő szolgálat által működtetett hotline (forródrót)

  

 A Hotline elsődleges célja, hogy az internetről a lehető legrövidebb idő alatt eltűnjenek azok a káros, illegális és jogsértő tartalmak, amelyek veszélyesek lehetnek a gyermekek fejlődése szempontjából. Ezért az operatív működés szoros együttműködést kíván a magyar hatóságokkal, az internetszolgáltatókkal a hatályos jogszabályok alapján, illetve a nemzetközi INHOPE szövetség tagjaival külföldi illetékesség esetén.

A weboldal lehetőséget nyújt az interneten fellelhető jogsértő, káros és veszélyes tartalmak bejelentésére is. A Biztonságosinternet Hotline szolgáltatás létrehozásával az a cél, hogy lehetősége legyen a jószándékú állampolgároknak megvédeni gyermekeik biztonságát az interneten anélkül, hogy ezzel a hatályos jogi szabályozás szerint szükségszerűen együtt járó esetleges hátrányos következményeket és további eljárásokat vállalniuk kellene.

Az NGYSZ feladatának tekinti az informatikai és hálózati biztonsággal kapcsolatos tudatosság növelését is, illetve a gyermekek védelmének biztosítását. Ennek jegyében működteti a Biztonságos Internet weboldalt, amely közérthetően ír le mindent, amit a biztonságos internetezésről tudni érdemes.

Az NGYSZ a NISZ Zrt.-től vette át a hotline működtetését 2019 január 1-től.