Az iskolai és online bántalmazás, kortárs megfélelmlítés hazánkban is meglévő és megoldásra váró jelenség. A témában folytatott németországi megfigyelések és vizsgálatok eredményeként izgalmas és egyedi nézőpontot bemutató tanulmányt olvashatunk Wittmann Edina, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskolájának hallgatója "tollából". 

A tanulmány  egy iskolában történt kutatás alapján készült érdekes megállapítás, ami az iskolai egyenruha pozitív szerepéről szól. Mivel ez még nem általános, hanem egyetlen intézményben készült kutatás, ezért is  érdemes még elgondolkozni, hogy a többi változó miként játszott közre a kedvező eredmények megjelenésekor. Pl.  a közös célok, a közösségi identitás megerősödése, a közös tevékenységek és sok beszélgetés, stb.
Mit lehet ebből hasznosítani akár hazánkban?
A témában egyébként  hazai pedagógusok jó gyakorlatait örömmel fogadjuk a cyberbullying és az iskola zaklatási jelenségek megoldásával kapcsolatban az info@moderniskola.hu címre.
 
További információ: www.megfelelmlites.hu
 

 

Az esszé felépítésében az alábbi témaköröket érinti:

 • Bevezetés,
 •  bullying jelentősége,
 • az iskolai kortárs bántalmazás,
 • evolúciós háttér, a bullying egészségre gyakorolt hatásai,
 •   büntetőjogi felelősségre vonás lehetőségei
 • Polgárjogi következmények
 • A bullying csökkentésének egyik lehetséges eszköze – Az iskolai egyenruha?
 • Az iskolai egyenruha-viselet bevezetésének pozitív hatásai
 • Fókuszcsoportos interjú az iskola végzős diákjaival
 • Az egyenviselet pozitív hozadéka: az „összetartozás-élmény”
 • Az iskolai egyenviselet további pozitív hatásai
 • Az iskolai egyenviselettel kapcsolatos kritikák

A teljes tanulmány, hasznos megállapításokkal és a mozgatórugók feltárásval –  12 oldal, hivatkozásokkal –INNEN tölthető le.

 

Köszönjük a téma szakértője, dr. Parti Katalin tantárgyjegyző egyetemi oktató közreműködését a dolgozat megjelentetése érdekében!

Wittmann Edina

Wittmann Edina, nemzetközi kapcsolatok elemző, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának PhD hallgatója. Kutatási témája a németországi bűnmegelőzési modellek, amely kutatására anyanyelvi szintű német nyelvtudása mellett a 11 évnyi németországi tartózkodása során megszerzett német társadalmi/politikai berendezkedéssel kapcsolatos ismeretei kvalifikálják.

 
Parti Katalin, PhD

Dr. Parti Katalin, PhD, jogász, médiaszociológus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara Doktori Iskolájának oktatója. Kutatási területe az iskolai kortárserőszak, a megfélemlítés, a cyber-megfélemlítés.